Av Jørgen Høg

Ecofleet omskolerer sine ansatte slik at de kan håndtere den digitale utfordringen og derved sikre at konsernets vekststrategi kan gjennomføres. I fjor ble det en vekst på 20 prosent. Neste år sikter man inn mot 40 prosents vekst både i omsetning og i antall enheter i drift. Robert Holm er en av direktørene hos Ecoflett. Han forteller om firmaets ambisiøse vekstplaner.