Ecofleet Moduler

Booking

Hvis du fortsatt bruker papirbøker, Excel eller Outlook når dine ansatte booker en bil åpner Ecofleet Booking System en helt ny verden av muligheter for bedriften din.

Enkel og optimal håndtering av bookinger

Få oversikt over overskytende biler

Korrekt fordeling av kostnader

Enkel og korrekt håndtering av trafikkregistrering

Er det behov for å administrere carsharing bilene dine enkelt? Trenger du å booke bilene og spre kostnadene mellom avdelinger? Ecofleet system kan enkelt håndtere dette, gi deg oversikt og sørg for at bilene brukes optimalt og minimere kostnadene.

Det er ikke lenger nødvendig for en ansatt å få oversikt over hvilke biler som er tilgjengelige. Systemene håndterer dette automatisk. Alt arbeideren må gjøre er å logge inn på systemet og merke når og hvor bilen skal brukes. Systemet finner da en ledig bil eller gir alternativer.

Enkel og optimal booking

Hver bruker får sin egen personlige pålogging til systemet. Brukeren velger tidsramme, bilen må brukes i og hvor. Hvis selskapet har forskjellige typer kjøretøy, for eksempel. personbiler, varebiler eller lignende, er det også mulig å velge mellom disse. Hvis det ikke finnes noe kjøretøy, vil systemet foreslå alternativer.

Brukeren kan også se i kalenderen når bilene er tilgjengelige og dermed bedre planlegge dagen. Brukeren vil motta en epost med en påminnelse om reservasjonen og en direkte lenke for å kansellere reservasjonen. Statistikken viser dermed både lovlig bruk og ubrukte bestillinger.

Oppnå optimal bruksmønster og planlegging

Ecofleets bookingløsning skiller seg ut fra lignende løsninger ettersom brukeren kun oppgir sine behov og systemet automatisk finner det optimale kjøretøyet for brukeren og tar samtidig høyde for muligheten for samkjøring. Dette er med på å forhindre situasjoner hvor de ansatte favoritiserer bestemte kjøretøy og bruker flere kjøretløy til samme destinasjon. Ved å la systemet velge kjøretøy, kan man mnimere bruken av kjøretøy.

Du kan også se områdene der kjøretøyene brukes og på den måten lettere tildele riktig antall kjøretøy til de forskjellige avdelingene. På den måten forblir kjøretøyene på avgangsstedet der de er mest trengte.

Få oversikt over overflødige biler

Når du bruker Ecofleets bestillingsmodul, kan du se nøyaktig når og hvor mange biler som er i bruk. Det betyr at du også vet hvor mange biler som er overflødig. Det er mulg å få en oversikt over bruken i en bestemt tidsperiode, spesifikke dager, et bestemt område, type kjøretøy eller bestemte avdelinger.

Eksempelet over viser at over en periode på to måneder, blir det brukt maksimalt 23 av selskapets 29 kjøretøy, samtidig. Det vil da si at selskapet har 6 overflødige kjøretøy – en besparing på 20%! Videre ser vi at mest travle tiden er fra kl. 14-16, så ved å oppfordre de ansatte til å bruke kjøretøyene i andre perioder vil selskapet få enda flere overflødige biler.

Riktig grunnlag for distribusjon

Når kjøretøy brukes av flere avdelinger, er det ofte nødvendig å dokumentere hver avdelingens bruk. Det kan være at hver avdeling betalte for egen bruk. Systemet kan gi deg en oversikt over hver avdeling som viser total kjørelengde og kostnader i en gitt periode.

Enkel og korrekt håndtering av kjørelengderegistrering

For å dokumentere kjøring overfor for eksempel skattemyndigheter, gir systemet en beregning av kilometer kjørt i hvert bil med angivelse av tid, sted, avstand, sjåfører og kjørelens formål.

Trenger du støtte for modulen Booking? 

Se mer på vår supportside

Hvordan får du det

Modulet “Booking” er inkludert i løsningene nedenfor