Ecofleets erfaring er at en ansvarsfull kjørestil, “Green Driving”, lønner seg. Nå er det heldigvis blitt slik at folk flest har tro på at Green Driving er en løsning i det lange løp og at det er en løsning som er bærekraftig på sikt. Nå er det også blitt enkelt for firmaer å kunne dokumentere hvilke besparelser man gjør ved å satse på Green Driving. Fakta lyver ikke, og fakta i form av data er den reneste gullgruven for det enkelte selskap.

Endringer i kjøremønster alene, med fokus på en ansvarsfull kjørestil, vil alene medføre besparelser på rundt 20 prosent av drivstoffkostnadene. Også i tider hvor drivstoffet koster mindre per liter vil besparelsen være der, og drivstoffet er uansett en viktig del av de fleste transportfirmaers kostnader. Det vil hurtig lønne seg å implementere en ansvarsfull kjørestil – Green Driving.

Green Driving innebærer en dobbel gevinst for selskapet og for dets kunder. Ikke bare har man mindre slitasje på bilene i tillegg til å få lavere drivstoffkostnader; kundene vil også legge merke til ditt selskaps grønne profil. Ofte vil man også oppnå en enda bedre image innad og utad ved at selskapets og førernes ansvarsfulle kjørestil blir kjent og uheldig adferd i trafikken blir avverget.

Ecofleets modul på Green Driving for flåtestyring kan gi deg en pekepinn på hvor «grønt» og ansvarsfullt du kjører. Hva med en konkurranse om hvem som kan kjøre grønnest?

Optimalisering av kjørestil er så mangt. Finn ut hvor mye drivstoff du kan spare ved noen få endringer:

Green driving med nye biler

Først og fremst må man jo erkjenne at det lønner seg, med tanke på forbruk av drivstoff, å kjøre nyere biler. Det finnes så mange ulike typer biler i dag som er gode med tanke på miljøet. Dersom du allerede har en slik miljøvennlig bil må du allikevel følge punktene nedenfor slik at du oppfyller kriteriene for Green Driving.

Green driving betyr jevn hastighet

Ecofleets flåtestyring vil fortelle deg hvilke hendelser som er uheldige for ditt kjøretøy. Det å bremse ofte og brått, for deretter å øke farten, vil bety at man benytter mer drivstoff enn ved å holde en jevn hastighet. Det er derfor en fordel å holde et øye med trafikkbildet og holde avstand til kjøretøyet foran slik at man kan holde en jevn hastighet. Gode vaner rundt det å bremse og gasse kan alene gi besparelser på rundt 15 prosent. I tillegg kommer penger spart på mindre slitasje på bilens bremsesystemer og utstyr ellers.

Green driving betyr å velge riktig gir

Det å kjøre for hurtig på et lavt gir brenner mer drivstoff enn nødvendig; velg heller et så høyt gir som mulig uten å overdrive, selvsagt. Du må ikke overdrive på dette punktet; det kan gå ut over motoren. De grønneste bytter av gir skjer ved rundt 2000 omdreininger per minutt for dieselmotorer og ved rundt 2500 for bensinmotorer.

Green driving med lavere energiforbruk

Air condition-enheten er essensiell i dette punktet. Også annet utstyr, som ventilasjon, radio, etc benytter energi, men air condition-enheten benytter anslagsvis så mye som 1 liter drivstoff for hver 100 kilometer.

Green driving uten korte turer, tomgang og kald-start

Du kan optimalisere kjøringen din ved å benytte Ecofleet sin ruteplanlegger. Da vil du samtidig unngå de små turene og du vil spare drivstoff ved å slå av motoren når du venter. Allerede ved venting i mer enn 30 sekunder vil det lønne seg å slå av motoren. Ved å være klar over dette, og implementere det, kan du spare så mye som 10 prosent drivstoff ved kjøring i byområder.

Green driving med korrekt trykk i dekkene

Feil trykk i dekkene medfører ikke bare slitasje på gummibelegget; det fører ofte også til et høyere forbruk av drivstoff. Anslagsvis benytter kjøretøyet 2-3 prosent mer drivstoff dersom lufttrykket i dekkene er bare litt lavere enn det skal være.

Green driving uten vindmotstand

Det er flott med frisk luft, men åpne vinduer stjeler så mye som 5 prosent av drivstoffet ved normale hastigheter og oppunder 10 prosent på motorveier. Unngå også å oppbevare gjenstander på kjøretøyets tak dersom dette er mulig fordi vindens motstand betyr økte utgifter til drivstoff. Dette blir enda mer kostbart om vinteren fordi luftmolekylene da er tettere.

Vi håper at du kan benytte deg av noen av våre triks for Green Driving. Kjør Grønt du også!