Overvåkning av de ansatte er et delikat tema. Hos Ecofleet er vi klar over dette. Selskapsledelsen i en rekke foretak må foreta mange vurderinger før man installerer GPS-baserte systemer i biler som benyttes av de ansatte.

Regelverket for bruk av GPS-overvåkning varierer fra land til land. Vi anbefaler at du sjekker de lokale kravene og at du søker bistand fra din leverandør av tjenester relatert til flåtestyring. Vi har her samlet noen slike råd og vink.

Forankring og engasjement

Vi råder våre kunder til å benytte strategier der både ledelsen og de ansatte er involvert og at man samtidig sikrer at alle parter føler seg ivaretatt når avgjørelsen tas. Slik får man erfaringsmessig det beste resultatet. Tross alt har nesten alle tilfeller endt godt og med svært positive resultater for de ansatte. GPS er et fantastisk verktøy som kan gjøre de hverdagslige operasjoner smidigere for den enkelte ansatte. Men dette vet man jo ikke før man har fått testet systemet i den enkelte bedrift.

Det er den ansatte som har nøkkelen til suksess

Man kan med letthet forestille seg den skepsis som ofte følger i kjølvannet av en planlagt implementering av GPS i firmaet. Kanskje frykter den ansatte for sin egen arbeidsplass, eller at nærmeste overordnede nå vil kunne følge med på pauser og annet så snart GPSen er innført. Den ansatte kan være redd for å få klager på måten han/hun utfører sitt arbeid. Dette er et mulig hinder på veien, men vi må hurtig tilføye at det vanligvis er en engstelse man har uten grunn og at implementeringer går bra når du som leder bare gjør din del av jobben.

Du fortsetter å gjøre jobben din – bare enda bedre

En foretakseier vil typisk ha et ønske om å være konkurransedyktig og effektiv. Derfor ønsker man å innføre GPS. Det er intet nytt, og ingen hemmelighet, at økonomien må være tilfredsstillende i et firma for at det skal fungere godt. Enhver bedrift har vanligvis et genuint ønske om å fortsette sitt arbeid stort sett som før – men med en enda bedre inntjening.

Bedret effektivitet ved hjelp av et flåtestyringsverktøy betyr eksempelvis at selskapet kan vokse uten å ha flere ansatte. Eller sagt på en annen måte; firmaet utfører sine oppgaver hurtigere og bedre.

Det er en enkel sak å oppnå bedring i effektiviteten ved å optimalisere rutevalg. Mye tid og penger går tapt på veien når vi ikke kan velge det beste alternativet av de ulike mulige rutene. Det å optimalisere kan også ha å gjøre med hvem som utfører et oppdrag; er det den som er nærmest, eller er det en annen som bør ta jobben, og hvor er i så fall vedkommende i et gitt øyeblikk? Så har vi spørsmålet om hvordan vi kan forbedre bruken av selskapets tilgjengelige kjøretøy – egne eller innleide.

Det er altså mange måter å få opp effektiviteten i firmaet på – også uten at de ansatte må løpe hurtigere.

Våre kontatpersoner og dine ambassadører

Så snart de ansatte finner ut hvor anvendelig et flåtestyringssystem fungerer for dem, vil man ikke være et slikt system foruten. Men det er naturlig nok din oppgave som leder å komme til dette punktet.

Først og fremst anbefaler vi at du benytter din kontaktperson hos leverandøren av flåtestyringsverktøyet. Bruk vedkommende som din konsulent, slik at dere sammen kan involvere de ansatte helt fra begynnelsen og til prosessen er i mål.

Du kan også benytte deg av et par av dine egne ansatte i rollen som ambassadører for innføringen av systemet. Det er jo ofte slik at de ansatte selv har lettest for å forstå hvordan en nytt verktøy kan komme til anvendelse og gjøre livet lettere for alle i bedriften. En god ambassadør har også føling med den innstillingen de ansatte har til innføringen av flåtestyring. Han/hun kan ha en god formening om hva som skal til for å få ideene forankret i organisasjonen slik at det hele blir en suksesshistorie.

Vår erfaring fra en rekke inføringer av systemet i både offentlig og privat sektor er at en proaktiv holdning er å foretrekke. Ved å ta ansvar for implementeringen gjennom å sørge for opplæring av og engasjement hos de ansatte, vil suksessen komme for din bedrift. Og med en positiv holdning hos dine ansatte vil den komme hurtigere enn du selv fryktet eller trodde.

Vi ønsker deg lykke og hell med ditt system for flåtestyring. Har du spørsmål så tar du kontakt med oss for en prat eller en online demonstrasjon.